Съюзът на математиците в България секция Иван Салабашев гр. Стара Загора ежегодно организира детско математическо състезание "Бухалче" за ученици от I до VI клас, посветено 1 юни - Международен ден на детето
Състезанието се проведе на 29 май 2011 г.

Секция Иван Салабашев гр. Стара Загора на Съюзът на математиците в България провежда тренировъчни упражнения по български език и литература и по математика
Тестовете и задачите са
съобразени с изискванията на Министерството на образованието, младежта и науката за прием в профилирани и професионални гимназии след завършване на седми клас и за зрелостните изпити в дванадесети клас.

На 16 април 2011 г. се проведе математическото състезание "Великденски елипсоид" за ученици от I до XII клас организирано от Съюзът на математиците в България секция Иван Салабашев гр. Стара Загора

На 19.03.2011 г. ПМГ "Гео Милев" гр. Стара Загора бе домакин
на Европейско математическо състезание "Кенгуру" - за ученици от II до XII клас.
Kласиране на участниците, явили се в Стара Загора.
Националното класиране ще бъде публикувано на сайта на СМБ www.math.bas.bg/smb/
Условията и решенията на задачите ще бъдат публикувани след 20 април 2011 г. на сайтовете на МОМН и на РИО

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

На 20.02.2011 г. се проведе Зимното математическо състезание за ученици от ІI до XII клас

На 04.12.2010 г. /събота/ в сградата на Природоматематическа гимназия "Гео Милев" - Стара Загора,
ул. Августа Траяна № 44 се проведе

XIX национален математически турнир „Иван Салабашев”
за ученици от II ри до XII ти клас

РЕЗУЛТАТИ

На участниците от XII ти клас, според получените точки и според регламента на оценяване на съответния ВУЗ се присъжда съответна цифрова конкурсна оценка, която ще се признава при кандидатстване за специалностите с конкурсен изпит по математика в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", Техническия университет – Габрово и Русенския университет "Ангел Кънчев".

от ляво на дясно:

проф. дмн Стоян Капралов от Катедра "Математика"
на Технически университет - Габрово,

Евтим Кънчев - председател на секция "Иван Салабашев" - Стара Загора,

доц. д-р Коста Гъров от факултет по математика и информатика
към Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - Компютърни технологии,

гл. ас. Йордан Епитропов от факултет по математика и информатика
към Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - Алгебра

Уважаемата комисия
още...

От 17:00 ч. на 05.12.2010 г. в залата на Народно читалище „Св. Климент Охридски” участниците в турнира приеха поздравления от свои връстници, възпитаници на читалището. Председателят на секция "Иван Салабашев" Стара Загора - Евтим Кънчев обяви резултатите от състезанието, а първенците получиха дипломи, грамоти и награди.

Председателят на секция "Иван Салабашев"
Евтим Кънчев приветства участниците
в XIX национален математически турнир „Иван Салабашев”
Бояна Иванова Иванова от 6 клас на ПМГ "Гео Милев"
постигна максимален сбор от 60 точки
и получава ДИПЛОМ за отлични резултати.

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,

На 12,13 и 14 ноември 2010 г. в хотел „Панорама” – гр. Трявна Съюзът на математиците в България – секция „Иван Салабашев” – гр. Стара Загора проведе поредния традиционен семинар. Темата тази година бе „За по-привлекателно обучение по математика, информатика и информационни технологии в училище”. Повече информация очаквайте тук.

 


На 01.11.2010 г. в сградата на Професионална гимназия по облекло и хранене „Райна Княгиня” – гр. Стара Загора се проведе математическия турнир “Д-р Петър Берон”, посветен на 1-ви ноември – Денят на народните будители. В турнира се включиха ученици от II до VII клас от Стара Загора и областта. В Народно читалище „Свети Климент Охридски” – Стара Загора участниците и гостите бяха поздравени с кратка музикална програма, след което бяха обявявени резултатите, а първенците получиха грамоти и награди.
Ръководството на секция „Иван Салабашев” - гр. Стара Загора благодари на всички учители, ученици и родители, които се включиха в състезанието и станаха част от празника.

 

На 27 и 28 октомври в Природоматематическа гимназия "Гео Милев" - гр. Стара Загора се проведе курс за учители по Европейски проект "Фибоначи". още...