7

Съюзът на математиците в България секция "Иван Салабашев" гр. Стара Загора провежда ежегодно осем математически състезания, утвърдили се в региона и страната и записани в план графика на МОMН за провеждането на математически състезания в България / в план графика на Съюза на математиците в България.

График
за провеждане на математическите състезания
през учебната 2017 / 2018 година

Пети математически турнир „Д-р Светлозар Дойчев” за ученици от II до XII клас включително - в памет на Светлозар Благоев Дойчев

7 октомври 2017 г.

 

XXIV Математически турнир "Д-р Петър Берон" за ученици от II до VII клас включително - посветен на Деня на народните будители - 1 ноември

1 ноември 2017 г.

 

XXVI Национален математически турнир "Иван Салабашев" за ученици от I до XII клас

2 декември 2017 г.  

Зимно математическо състезание за ученици от от II до VII клас

24 февруари 2018 г.  

Математическо състезание "Кенгуру без граници" за ученици от I до XII клас

17 март 2018 г.  

XX Великденско математическо състезание "Великденски елипсоид" за ученици от II до VII клас

14 април 2018 г.  

XX Mатематическо състезание "Бухалче" за ученици от I до VI клас, посветено на Деня на детето 1 юни

2 юни 2018 г.