Секцията провежда Зимно математическо състезание
за ученици от 2 до 7 клас

Състезания