Редовно старозагорските ученици от 1 до 12 клас участват със съдействието на секцията
в Международното математическо състезание “Eвропейското Кенгуру”.

На 22 март 2014 г. (събота) от 9.00 ч. в сградата на Професионална гимназия по облекло и хранене „Райна Княгиня” гр. Стара Загора, се проведе
Международното математическо състезание „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ” за ученици от I до ХII клас.

Резултатите на учениците, явили се в ПГОХ „Райна Княгиня” в Стара Загора
на Международното математическо състезание „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ” 2014 г. ще намерите тук.

Националното класиране
от Международното математическо състезание „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ” 2014 г. ще намерите тук.

На 23 март 2013 г. (събота) от 9.00 ч. в сградата на Професионална гимназия по облекло и хранене „Райна Княгиня” гр. Стара Загора, се проведе
Международното математическо състезание „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ” за ученици от I до ХII клас.

Резултатите на учениците, явили се в Стара Загора
на Международното математическо състезание „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ” 2013 г. ще намерите тук.

Националното класиране
от Международното математическо състезание „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ” 2013 г. ще намерите тук.

На 17 март 2012 г. (събота) от 11.00 ч. в сградата на Природоматематическа гимназия "Гео Милев” – Стара Загора, се проведе
Международното математическо състезание „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ” за ученици от II до ХII клас.

Тази година първите осем най-добре представили се ученици от 4 клас
са приети в 5 клас в ПМГ "Гео Милев" - гр. Стара Загора. Поздравления!

Резултатите на учениците, явили се в Стара Загора
на Международното математическо състезание „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ” 2012 г. ще намерите тук.

Националното класиране
от Международното математическо състезание „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ” 2012 г. ще намерите тук.

На 19 март 2011 г. (събота) от 12.00 ч. в сградата на Природоматематическа гимназия "Гео Милев” – Стара Загора, се проведе
Международното математическо състезание „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ” за ученици от II до ХII клас.

За поредна година първите пет най-добре представили се ученици от 4 клас
са приети в 5 клас в ПМГ "Гео Милев" - гр. Стара Загора. Поздравления!

Резултатите на учениците, явили се в Стара Загора
на Международното математическо състезание „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ” 2011 г. ще намерите тук.

Националното класиране
от Международното математическо състезание „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ” 2011 г. ще намерите тук.

На 20 март 2010 г. (събота) от 11.00 ч. в сградата на Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан” – Стара Загора, се проведе
Международното математическо състезание „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ”
за ученици от II до ХII клас.

Първите 5 най-добре представили се ученици от 4 клас са приети в 5 клас в ПМГ "Гео Милев" - гр. Стара Загора. Честито!

Резултатите на учениците, явили се в Стара Загора
на Международното математическо състезание „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ” 2010 г. ще намерите тук.

Националното класиране
от Международното математическо състезание „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ” 2010 г. ще намерите тук.

Състезания