През 1898 г. е основана една от първите обществени организации в България Физико-математическото дружество (ФМД), чийто наследник е СМБ. Последните 50 години от този период в Стара Загора съществува и работи секция на СМБ.

Първата възможност за разширяването на дейността на вече БФМД извън София започва около 1960 г. Учредяват се секциите в Плевен, Пазарджик и т.н. В Стара Загора секцията се учредява на 2 септември 1961 година от 59 членове – учители по математика и физика. За първи председател на секцията е избран г-н Георги Иванов Георгиев – учител по физика и математика, а за секретар Стефка Бъброва. За съжаление не можем да изброим всички учредители. Въпреки трудностите в началото, организационният живот в секцията се утвърждава и дава своите положителни резултати. В началото на 70-те години се чувства подем в обучението по математика. В училищата се изграждат кръжоци и се откриват математически паралелки. Започва провеждането на математически олимпиади и състезания. Откриват се Станция за работа с изявените ученици, Математическа гимназия и изчислителни центрове. В града съществува и катедра математика към Института за усъвършенствне на учителите. Всички тези фактори допринасят за утвърждаването на СМБ в Стара Загора. През този период председател на секцията е г-н Иван Димов Иванов, който за осемте години като председател успява да утвърди авторитета на секцията в страната и през 1979 г. Секцията е определена от тогавашното ЦР на СМБ за съдомакин на 8-та пролетна конференция в Слънчев Бряг.

Старозагорската секция продължава по възходящ път своето развитие. Ще отбележим само по-важните изяви и събития на секцията.

През 1992 година секцията основа за пръв път математическо състезание за ученици от 8 до 11 клас.Днес това е известният в страната математически турнир “Иван Салабашев” за ученици от 2 до 12 клас.

През 1994 г. Секцията бе самостоятелно домакин на 23-тата конференция на СМБ.

По случай 1-ви ноември – Денят на народните будители, 1994 г., секцията проведе математическо състезание за ученици от 2 до 7 клас. Сега това е известният математически турнир “Д-р Петър Берон”.

Подобно на великденските състезания на 119 СОУ – София, през 1999 г. секцията основа математическото състезание “Великденски елипсоид” за ученици от 2 до 6 клас, а в чест на 1-ви юни – Международния ден на детето, същата година се откри и детското математическо състезание “Бухалче” за деца от 1 до 4 клас.

Редовно старозагорските ученици участват със съдействието на секцията в европейското математическо състезание “Кенгуру” и в други математически състезания в страната. От посените данни се вижда, че секцията е изработила целогодишен календарен план за обхват на децата с изявени математически наклонности. От 2000 г. насам секцията провежда на Старозагорските бани лагер-школа за ученици от 2 до 7 клас. Успех за секцията е и активната подкрепа на седмокласници по цeлогодишен график, които ще кандидатстват в профилирани паралелки.

В секцията членуват и колеги от региона – Чирпан, Раднево, Гълъбово, Нова Загора, Тополовград. Членовете й са доценти, доктори на математическите математическите науки, преподаватели във висши учебни заведения, учители, пенсионери и любители на математиката. Част от тях са автори на учебници и учебни помагала за висшите и средни училища в страната - доц. Георги. Бойчев, доц. д-р Веселин Видев, д-р Петър Петров, д-р Галя Кожухарова, Светлозар Дойчев, Тодор Кожухаров и др.

Членовете на секцията участват с доклади и статии в различни научни форуми.

Членове на секцията участват и в структурите на управление на СМБ.