КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ОТ 8. КЛАС
в международното математическо състезание „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ”,
явили се на 23 март 2013 година в гр. Стара Загора

No
Име, фамилия
Училище
Град
Област
Клас
Точки
Място
1 Боян Мирославов Карабалиев ГПЧЕ "Ромен Ролан" Стара Загора Стара Загора
8
95
1
2 Мария Руменова Маринова ПГСАГ "Лубор Байер" Стара Загора Стара Загора
8
90
2
3 Джосая Ален Браун ПМГ "Гео Милев" Стара Загора Стара Загора
8
85
3
4 Виктория Миленкова Добрева ПМГ "Гео Милев" Стара Загора Стара Загора
8
80
4
5 Давид Христов Желев ПМГ "Гео Милев" Стара Загора Стара Загора
8
70
5
6 Симона Петрова Димитрова ПМГ "Гео Милев" Стара Загора Стара Загора
8
70
5
7 Анна Николаева Шопова ПГСАГ "Лубор Байер" Стара Загора Стара Загора
8
65
6
8 Радослав Радомиров Енев ПМГ "Гео Милев" Стара Загора Стара Загора
8
55
7
9 Нелина Иванова Василева ТГ "Княз Симеон Търновски" Стара Загора Стара Загора
8
30
8
10 Соня Михайлова Петрова ПГСАГ "Лубор Байер" Стара Загора Стара Загора
8
30
8

Назад