Семинар - хотел "Панорама", гр. Трявна, 2 - 4 ноември 2012 г.

50 години физико-математическо дружество в Стара Загора
11.11.2011 г. - залата на Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан” – Стара Загора

Откриване на честването
Поздравления от г-жа Иванка Сотирова, директор на ГПЧЕ "Ромен Ролан" гр. Стара Загора - домакин на срещата
Поздрав към гостите от ученици на НУМСИ "Христина Морфова" гр. Стара Загора
Лекция на тема „Физика на живата материя”
Лектор: академик Александър Петров (роден в гр. Стара Загора) - председател на Съюза на физиците в България и директор на Института по физика на твърдото тяло „Академик Георги Наджаков” към БАН

Лекция на тема „Математика и музика”
Лектор: н.с. Георги Димков - помощник-директор на Института по математика и информатика към БАН

Поздравления по случай 50-годишнината от СМБ
Поздравления по случай 50-годишнината от Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Поздравления по случай 50-годишнината от Съюз на учените Стара Загора
Лекция на тема "50 години от създаване на секцията на математиците в Ст. Загора"
Лектор: Евтим Кънчев - председател на секция "Иван Салабашев"
Методи Митов Алексиев - един от основателите на физико-математическо дружество в Стара Загора