СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
секция „Иван Салабашев” – Стара Загора

Списък на членовете на секцията за 2017 година

   1. Стоянка Василева Вълчева
   2. Атанас Недков Баджаков
   3. Васил Стоянов Георгиев
   4. Венета Петкова Харизанова
   5. Галя Минева Енева
   6. Галя Петрова Узунова
   7. Даниела Тодорова Иванова
   8. Диана Петкова Атанасова
   9. Динка Богданова Тодорова
   10. Динка Димова Далакова
   11. Евтим Петков Кънчев - почетен член
   12. Емилия Василева Трендафилова - Стойкова
   13. Живка Ганчева Недялкова
   14. Жоро Христов Адалиев
   15. Калинка Христова Стаматова
   16. Катя Николова Тонева
   17. Кремена Димитрова Петровска
   18. Мариана Димова Стоянова
   19. Мария Славова Танева
   20. Марияна Димитрова Пенчева
   21. Методи Митов Алексиев
   22. Мира Тончева Христозова
   23. Недялка Петрова Христозова
   24. Нели Петрова Йовкова
   25. Николина Стоянова Стоянова
   26. Павлина Христова Христова
   27. Пенка Пенчева Парапанова
   28. Петър Алексиев Михалев
   29. Радостин Евтимов Кънчев
   30. Румяна Димитрова Стайкова
   31. Румяна Иванова Братоева
   32. Румяна Райчева Казанджиева
   33. Стефка Васкова Кочева
   34. Стоянка Вълчева Робакова
   35. Таня Нейкова Картулева
   36. Таня Николова Черешарова

   Виж списък на всички членове на СМБ за 2017 година тук.

   Виж списък на членовете на секцията за предходни години тук.